1445628083943.jpeg

Som funktionsmedicinsk terapeut ägnar jag mig åt ett detektivarbete för att skräddarsy livsstilsråd utifrån en specifik sjukdom eller ett specifikt symtom.  Jag använder mig utav vetenskapliga mätmetoder med hög vetenskaplig evident så som kroppsmått, laboratorieprover, fullblodsanalyser, vävnadsprover och saliv- och urinprover.  Funktionsmedicin är ett komplement till den traditionella sjukvården. 

inspirera och coacha enskilda människor till optimal hälsa genom individuellt anpassade kost-, närings- tränings- och livsstilsråd.