1445628083943.jpeg
 
 

Vad är funktionsmedicin?

Inom funktionsmedicin kommer man ofta i kontakt med människor som lider av tex IBS, Irritable Bowl Syndrom, SIBO (small intestinal bacterial overgrowth), läckande tarm, kroniska låggradiga inflammationer, metabolt syndrom, hormonella obalanser som tex skölderkörtelproblem, obalanser i könshormoner som tex östrogendominans, eller utmattningssyndrom. Detta är bara ett urval av de problem funktionsmedicin kan fungera för. 

Fokus inom funktionsmedicin är att hitta de underliggande orsakerna till sjukdom och ohälsa. Det handlar om att hälsooptimera, dvs skapa de bästa förutsättningarna för kroppen och hjärnans funktion genom en individuellt anpassad kost-, tränings- och livsstilsplanering. Funktionsmedicin baserar sig på vetenskapliga kliniska studier och är således inte en "alternativmedicinsk" inriktning. 

För att hitta de underliggande orsakerna görs en omfattande hälsoundersökning med frågeformulär och avancerade laboratorietest. Här tittar man på biokemiska obalanser av vitaminer, mineraler, fettsyror, antioxidanter bl.a. Man jobbar med att optimera tarmhälsa för bra näringsupptag och minska inflammationer och infektioner. 

En optimalt balanserad kropp ger de bästa förutsättningarna för ett långt och framförallt friskt liv.